3 dniowe rekolekcje

Rekolekcje – sesja uzdrowienia wewnętrznego. W trakcie ich trwania proponuje się zrobienie trzech kroków w kierunku zjednoczenia z Bogiem: pojednanie z przeszłością (film z życia, spowiedź generalna); zerwanie ze złem (wyrzeczenie się wszelkich przejawów zła, przebaczenie winowajcom); sakrament chorych.

Rekolekcje są indywidualne (przeżywa je tylko jedna osoba lub małżeństwo). W Domu Parafialnym są zapewnione noclegi i posiłki.

Należy wcześniej ustalić termin:

ks. Przemysław Zamojski – wikariusz

tel: 515172003

W ramach przygotowania można nabyć internetowo książkę „I uwierzyłem, że jestem tego warty.”