Historia parafii

Parafie erygował kanonicznie 29 czerwca 1992 roku Ks. Biskup Wojciech Ziemba, Biskup Ełcki. Pierwszym proboszczem budowniczym kościoła parafialnego był ks. kan. mgr Jan Ostrowski. Funkcję kościoła parafialnego pełniła kaplica tymczasowa urządzona w 1992 roku.

W maju 2002 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

28 października 2007 roku miało miejsce pobłogosławienie kościoła przez J.E.Ks.Bpa Ordynariusza Jerzego Mazura. Od roku 2015 proboszczem jest ks. kan. dr Jerzy Szorc.

Odpust: Trójcy Przenajświętszej

Księgi parafialne: od 1992 r