Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Spotkania odbywają się w salce w soboty po mszy świętej o godz. 18.00.

„Stowarzyszenie jest miejscem spotkania człowieka z człowiekiem, wspólnotą. Spotkanie to odbywa się przede wszystkim w przestrzeni Oddziału parafialnego, jak i Koła szkolnego czy akademickiego, a także na płaszczyźnie diecezjalnej i ogólnopolskiej. Oddział lub Koło to miejsce, które pokazuje, jak piękny jest Bóg, jak nawiązać z Nim relację i jak funkcjonować w Jego Kościele. Stowarzyszenie także kształtuje postawę Polaka patrioty, wychowuje do służby oraz apostolstwa. Daje narzędzia do tego, jak w życiu być skutecznym, zaradnym, a problem przekuwać w szanse.”

Z oficjalnej strony KSM