Krąg Biblijny

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w poniedziałki po wieczornej Eucharystii w Domu Parafialnym. Prowadzi je ks. Proboszcz Jerzy Szorc, który jest biblistą.

„Określenie „krąg biblijny” wywodzi się od grupy bliżej zainteresowanych i głębiej żyjących Pismem Świętym. Forma ta określona jest różny sposób: „rozmowy biblijne”, „kręgi biblijne”, „kręgi żywej Ewangelii”. Metoda ta pozwala na pogłębienie rozumienia tekstu oraz na osobistą konfrontację z tekstem.

Praca w kręgu biblijnym skupia się wokół konkretnego tekstu z Pisma Świętego i jest prowadzona metodą pogadanki lub dyskusji. Dobierane teksty powinny mieć szczególne znaczenie dla życia z wiary uczestników. Zakłada się więc w nim udział uczestników o możliwie jednakowym poziomie intelektualnym. Krąg powinien liczyć 10-15 osób. Praca tą metodą przebiega w dwóch etapach: 1) egzegetyczne wyjaśnienie tekstu ze zwróceniem uwagi na jego wymowę teologiczno-moralną (kierownik formułuje szereg pytań zmierzających do wyjaśnienia tekstu); 2) zastosowanie tych tekstów w życiu (konfrontacja własnego życia z wezwaniem Bożym zawartym w Piśmie Świętym.”

Źródło: https://katechizmy.com.pl/autoinstalator/joomla/95-metody-pracy-z-pismem-swietym-w-katechezie-z-uwzglednieniem-dynamiki-grupy