Odnowa w Duchu Świętym „Jordan”

Grupa Modlitewna Odnowy w Duchu Świętym spotyka się w dolnej sali Domu Parafialnego w środy po wieczornej mszy świętej. Liderem jest Hanna Kuczyńska. Opiekunem duchowym jest ks. Jerzy Szorc – proboszcz