Strumienie Życia

Historia Strumieni Życia

Strumienie Życia (Desert Stream Ministries w USA oraz Desert Stream Ministries poza USA) to chrześcijańska posługa modlitwy i towarzyszenia osobom w wyjściu z trudnych doświadczeń życiowych. W centrum tej posługi znajduje się Krzyż Jezusa Chrystusa.

„Strumienie” powstały w 1980 r. w Stanach Zjed­noczonych z inicjatywy Andrew Comiskey, który po na­wróceniu na chrześcijaństwo podjął trud poszukiwania swojej tożsamości. Andrew od 40 lat jest mężem Annette, z którą są szczęśliwymi rodzicami czwórki dorosłych już dzieci. Od 2011 r. jest członkiem Kościoła Katolickiego.

Pierwotnie program „Strumieni Życia” tworzony był z myślą o osobach zmagających się z tożsamością płciową. Z czasem jednak został rozwinięty i dostosowany do potrzeb osób zmagających się z trudnościami w relacjach z innymi jak i z samym sobą.

Aktualnie grupy „Strumieni Życia” istnieją na pięciu kontynen­tach w ponad 20 krajach. Spośród kilku programów na uwagę zasługują rekolekcje pełne, składające się z 20 cotygodniowych spotkań, nazwane „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” (ang. „LivingWaters”) oraz krótsze – „Na początku” (ang. „In the beginning”) – obejmujące 11 takich spotkań.

Strumienie Życia w Polsce

W Polsce w latach 2010-2014 odbyły się dwie edycje rekolekcji „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” oraz kilka weekendowych seminariów. W sercach osób, które uczestniczyły w tych spotkaniach, wciąż jest pragnienie dzielenia się osobistym doświadczeniem Bożego uzdrowienia otrzymanego w trakcie “Strumieni”. Dzięki temu możliwe stało się prowadzenie rekolekcji weekendowych, początkowo w dwóch ośrodkach w Polsce, Warszawie i Krakowie, a w ostatnich latach w kolejnych miastach.

W Polsce obecnie prowadzimy rekolekcje: “Na początku” w formie dwóch lub trzech weekendowych zjazdów, „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” 20 – tygodniowe, „Pod prąd” oraz dla małżeństw – “Piękno z popiołów”.

Dzisiaj liczymy już 6 ośrodków, w których razem posługuje około 100 osób, setki odbytych spotkań i kilka tysięcy osób, które uczestniczyły w naszych rekolekcjach. Liczne świadectwa uzdrowienia wypowiadane po przeżytych rekolekcjach i nieliczne opublikowane za zgodą ich autorów.

Cieszymy się błogosławieństwem biskupów diecezji, w których posługujemy.”